JavaScript is off. Please enable to view full site.

Giải pháp chống bỏ quên học sinh trên xe đưa rước

Xe trong suốt và dây kết nối liệu có khắc phục được tình trạng bỏ quên học sinh?