JavaScript is off. Please enable to view full site.

Chồng không mắc corona vẫn bị vợ cách ly

Thật tội nghiệp cho ông chồng...