JavaScript is off. Please enable to view full site.

Bấm được bảng số xe đẹp là do máy bị lỗi thôi. Đừng có mơ!

Một chủ xe ôtô bấm được biển số đẹp "75A - 135.35" nhưng CSGT từ chối cấp với lý do máy tính bị lỗi. Thời gian sau đó, người này phát hiện ra bảng số đẹp mình bấm khi trước đã được cấp cho một chiếc xe sang Lexus.