JavaScript is off. Please enable to view full site.

10 biện pháp vui giải quyết chuyện người Việt nói ngọng

TTO - "Thi tuyển viên chức có thêm môn... tập đọc, nếu đọc không chuẩn thì rớt thẳng" đó là một trong những biện pháp vui để giải quyết chuyện người Việt nói ngọng, nói đớt.

Tuổi Trẻ Cười