Zới Trẻ

Vua Còm 5/8: 'Người giàu thường giỏi toán?'

Phượng Lê 05/08/2021 10:30

Dân mạng tranh luận sôi nổi trước nhận định 'người giàu thường giỏi toán'.

Người ta nhận định "người giàu thường giỏi toán", thế nên bắc cầu qua anh cò đất, cũng từ đó mà giàu lên. Thế nhưng, dân mạng còn thêm thắt rằng, anh ấy giàu là nhờ giỏi thêm văn và môn nghệ thuật hội họa nữa. Không "vẽ" không "nói" thì ai mua đất mà giàu đây!
Đọc kỹ đề bài trước khi viết đáp án.

Ơ, thế cuối cùng đáp án là gì ấy nhỉ?!
"Gan hùm" là đây!
Một người trốn mà quá trời người tìm.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Zới Trẻ

Tin mới nhất