Zới Trẻ

Vua Còm 25/9: Kiểu người vỗ dưa hấu để nó... tỉnh mà dễ mua!

Phượng Lê 25/09/2021 10:30

Tài khoản Rube Bùi cho biết lý do: 'Vỗ cho nó tỉnh, rồi cầu khẩn cho nó linh nghiệm. Dưa ngon nha, dưa ngon nha'.

Hóa ra bấy lâu mình cũng vỗ dưa hấu vì hên xui ư?
Ủa, mọi người ơi mình có thể đốt mà!
Đắt quá bỏ qua nha!
Hành trình trưởng thành đầy gian nan.
Đó giờ chạy tay ga nên cũng không biết.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Zới Trẻ

Tin mới nhất