Zới Trẻ

Vua Còm 24/2: Bài toán khó đã có lời giải!

Hà Trâm 24/02/2021 10:20

Bài toán khó đưa lên mạng nhờ hướng dẫn 'cách giải'. Khó đến mức, nào có ai ngờ lại có đáp án!

Cách nào là cao kiến đây? 
Lại một pha "mách lẻo" trên cả tuyệt vời.
Chủ quán có tâm thiệt mà!
Sao thế gian cứ thích đánh đố nhau hoài...
Người yêu cũ là "lãnh địa" cấm đến, cấm đụng, cấm quay lại!

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Zới Trẻ

Tin mới nhất