Zới Trẻ

Vua Còm 22/9: Câu hỏi phỏng vấn - Làm gì với 5 ly nước nhưng 6 sếp?

Phượng Lê 22/09/2021 09:55

Được đưa đề bài khó nhằn, câu hỏi phỏng vấn 'làm gì với 5 ly nước nhưng 6 sếp' thì bạn sẽ trả lời ra sao?

Toàn những cao nhân hài hước đi xin việc.
Đăng kịp tấm ảnh là hay đó.
Chuyện đó có ai ngờ, hi hữu đến vậy cũng xảy ra.
Người đàn ông "tốt bụng" trong truyền thuyết là đây mà.
Đã không yêu thương động vật mà còn khoe, bài toán gì gây ức chế ghê!

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Zới Trẻ

Tin mới nhất