Zới Trẻ

Vua Còm 15/9: Thanh niên ngủ ngoài hiên sau cãi vợ là 'fake news'

Bình Yên 15/09/2021 10:35

Một nửa sự thật không phải là sự thật, dù anh thanh niên có phải ngủ ngoài hiên sau khi cãi vợ. Thực ra người khổ cực trong câu chuyện này là người vợ.

Nhìn vậy thôi chứ lúc thức tui mạnh mẽ lắm.

Thôi, giờ ai ở đâu cứ ở yên đấy!
Chiêu này cũ rích rồi các anh ơi.
Thả thính nhưng không bao giờ dính.
Mua sao bán vậy.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Zới Trẻ

Tin mới nhất