JavaScript is off. Please enable to view full site.

* Tôi có cháu 14 tháng tuổi, đang bú mẹ. Nếu tôi vừa cho cháu bú vừa mang bầu thì có được không?

 dttamhn@yahoo.com

 - Chị đúng là "bà mẹ… vô số giỏi" vừa cho con bú vừa nuôi bầu trong bụng vừa lo việc nhà, việc nước, vừa… chiều ông xã. Trong 2 việc kể trên, chỉ nên chọn 1 thôi chị ạ.

BS TỊT TUỐT