Zới Trẻ

Tham nhũng có dịp quá mù ra mưa

Tuổi Trẻ Cười 03/05/2019 15:40

Về xử lý cán bộ sai phạm đã nghỉ hưu, dư luận không đồng tình với phương án của Bộ Nội vụ “chỉ xử lý cán bộ cấp thứ trưởng, cấp phó chủ tịch tỉnh trở lên”.

Vậy là sai phạm của cán bộ tổng cục, cán bộ huyện thị... được bỏ qua, mặc dù lực lượng này chiếm số đông.Hạ cánh được chắp thêm dùTham nhũng có dịp quá mù ra mưa.

 

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Zới Trẻ

Tin mới nhất