Zới Trẻ

Nỗi khổ của người đeo kính

Sài Gòn Của Tôi 06/09/2019 16:13

Người đeo kính là những người phải chịu khó phấn đấu. Vì mưa dính vô kính không thấy gì nên họ phải ráng cày mua xe hơi.

1. Có những người ngộ lắm, cái mặt khi đeo kính và khi không đeo kính nhìn như hai con người hoàn toàn khác nhau. Từ phía tụi nó thì đeo kính và không đeo kính cũng là hai thế giới khác nhau.2. Lần đầu bị tật mắt phải đeo kính, bác sĩ kêu 6 tháng tái khám lại một lần. Kết quả là chừng nào cái kính bị gãy gọng, nứt tròng mới chịu đi ra khám lại.3. Xem phim 2D là một trải nghiệm tuyệt vời. Còn xem phim 3D thì dẹp bà đi.4. Mỗi khi chơi thể thao phải bỏ kính ra vì sợ vỡ đâm vào mắt.5. Một ngày đi học, đi làm mà không có cặp kính thì xem như một ngày thống khổ. Cách 5 mét không nhìn ra được mặt người, 10 mét không phân biệt được giới tính, còn 50 mét thì con người hay con thú thì tao cũng không rõ nữa.

6. Người đeo kính là những người phải chịu khó phấn đấu. Vì mưa dính vô kính không thấy gì nên họ phải ráng cày mua xe hơi.7. Khái niệm của họ về súc vật là trâu bò, mấy đứa điểm 10 môn Hóa, Toán và những con mượn mắt kính rồi cầm tay vô tròng kính.8. Nếu một ngày ngủ dậy mà thấy mọi thức rõ mồn một thì đó là do hôm trước nó đi ngủ mà quên cởi mắt kính.9. Cận thôi đã khổ, vừa cận vừa loạn còn khổ hơn.10. Ngày xưa người ta hay xem đeo kính là dân tri thức. Song, xem lại mấy dzụ giết người gần đây thì mấy đứa đeo kính khác gì sát nhân ẩn dật đâu._#MM 

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Zới Trẻ

Tin mới nhất