Zới Trẻ

Những khoảnh khắc khó đỡ trong 'thế giới động vật' (P5)

Vũ Nguyễn (tổng hợp) 25/05/2022 16:49

U là trời, trai đẹp kìa mấy đứa ơi!

Tui xỉu mất thôi, trai đẹp đó trời! (Ảnh: Geert Weggen)
Xin tự trọng, hãy giữ khoảng cách! (Ảnh: Mary McGowan)
Không biết có nhìn ra được con cá nào không ta?! (Ảnh: Roie Galitz)
Bà với tôi làm điệu valse nhé. (Ảnh: Michael Watts)
Hello cả nhà! Em đang đi cà kheo nè. (Ảnh: Michael Erwin)
Ủa hai đứa ơi, bạn bè gian nan hoạn nạn có nhau chứ?! (Ảnh: Tibor Kercz)
Đố mẹ tìm thấy con nè. (Ảnh: Daisy Gilardini)

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Zới Trẻ

Tin mới nhất