JavaScript is off. Please enable to view full site.

Nguyên nhân mập là do... theo trend 12 con giáp

Đâu phải ai muốn mập đúng không các bạn, tất cả là do đi theo trend 12 con giáp thôi.

Phượng Lê