JavaScript is off. Please enable to view full site.

Là ăn mặc chỉnh tề, sơmi đóng thùng các kiểu các kiểu, đến công ty mới phát hiện, mình là đứa nhìn giống như đang đi làm nhất.


1. Vào ngồi nguyên buổi không dám nói chuyện với ai, trong khi ai cũng tìm cách bắt chuyện với mình.

2. Kiểu gì cũng có ít nhất 1 lần đi nhầm tầng, nhầm bãi xe, nếu văn phòng làm việc nằm trong mấy cao ốc, tòa nhà lớn.

3. Là ăn mặc chỉnh tề, sơmi đóng thùng các kiểu các kiểu, đến công ty mới phát hiện, mình là đứa nhìn giống như đang đi làm nhất.

4. Cảm giác là khi mày chưa có thẻ nhân viên, chưa có check-in vân tay, công ty thì dùng cửa tự động, đi đâu cũng phải chờ có người đi cùng để mở cửa.

5. Cảm giác là khi hôm đấy có mỗi bạn đi làm, còn nguyên team bạn thì nghỉ gần hết, và bạn ngồi lướt facebook, xem youtube cả ngày.


6. Sợ nhất là bị kêu đưa giấy tờ, hồ sơ qua các phòng ban khác, hoặc kiếm người này, gọi người kia. Không phải ngại giao tiếp mà sợ đi rồi lát không biết đường về phòng mình.

7. Là khi phải đứng giới thiệu trước toàn thể đồng nghiệp cùng phòng, xong rồi sau đó đứng giới thiệu lại lần nữa trước toàn thể công ty.

8. Đem cơm theo với ý định tiết kiệm, giờ trưa cả phòng đòi đi ăn ngoài để người mới người cũ thắt chặt tình đồng nghiệp.

9. Trước khi đi làm cứ sợ tình trạng ma cũ ăn hiếp ma mới, nhưng mà vào nghe tin mình rơi vào tầm “khai quốc công thần” thì còn đáng sợ hơn.

10. Là gặp ai cũng dạ thưa một cách cực kì lễ phép, sau này mới biết hơn phân nửa số người mình dạ thưa, cúi đầu lúc mới vô nhỏ hơn mình 3 4 tuổi.

11. Tới sớm 15 phút để tỏ thái độ chuyên nghiệp, nguyên phòng mình vô trễ giờ làm gần 30 phút, trừ sếp trễ hơn 1 tiếng.

12. 10 đứa hết 9 đứa quên bấm vân tay như đứa còn lại.

__

#L2403 

Sài Gòn Của Tôi