JavaScript is off. Please enable to view full site.

Có một kiểu con trai nửa mặn nửa nhạt

Khi có chuyện cần mặn thì sẽ làm người ta bị sốc nước biển, còn khi nhạt thì nêm mấy chai Nam Ngư cũng không hết nhạt.


1. Có thể ngay sau một câu nói “mặn chát”, tụi nó sẽ chêm thêm vào một câu không liên quan hoặc một câu mà trừ tụi nó thì không ai hiểu.

2. Lúc mới nói chuyện sẽ thấy tụi này nói chuyện rất hay ho, rất ra gì và rất này nọ, lâu rồi sẽ thấy là đôi khi tụi nó cũng hay nói nhảm và nói nhạt nhẽo cực kì.

3. Khi có chuyện cần mặn thì sẽ làm người ta bị sốc nước biển, còn khi nhạt thì nêm mấy chai Nam Ngư cũng không hết nhạt.

4. Biểu hiện: đôi khi rất ít nói, lầm lì, nhưng rà trúng đài thì ngay lập tức biến thành một con người khác 180 độ.

5. Nhiều khi làm người đối diện, bạn bè, người thân, đồng nghiệp hoang mang kiểu "phải anh/em/mày không vậy?", hoặc "sao nay nhạt dữ vậy pa?". Tự bản thân tụi nó cũng hay tự hỏi vậy.6. Vừa nói xong một câu nhạt nhẽo, ngay lập tức có thể thắc mắc “Sao mình lại nhạt như vậy được nhỉ ?”, chuyện tương tự khi tụi nó nói một điều gì đó đầy muối.

7. Tụi nó có thể giúp một đứa bạn nói chuyện đỡ nhạt, xong ít lâu sau, tụi nó còn nhạt hơn vậy.

8. Thường là có cảm hứng thì tụi nó mới bộc phát độ muối, còn bất thình lình muốn tụi nó mặn, thì chắc chắn là phản tác dụng.

9. Muốn tụi này mặn, phải hội tụ đủ thiên thời – địa lợi – nhân hòa. Thiếu 1 trong 3 ngay lập tức trở thành một đứa nhạt nhẽo.

10. Tức nhất là ngay lúc nói chuyện với crush, hoặc với chúng bạn thì không mặn nổi, nhưng tối nằm suy nghĩ lại thì cả mấy vựa muối tuôn trào.

_ _ _

#L2403 

Sài Gòn Của Tôi