JavaScript is off. Please enable to view full site.

Những câu chuyện cổ tích gắn liền với tuôi thơ chúng ta như: Ăn khế trả vàng, Tấm Cám, Cô bé quàng khăn đỏ, Chiếc rìu của thủy thần... Giờ đây được biếm sĩ TTC "hiện đại hóa" khéo léo và hài hước.

Cô bé quàng khăn đỏ
Cô bé quàng khăn đỏ
Tấm cám
Ăn khế trả vàng
Ăn khế trả vàng
Ăn khế trả vàng
Gương thần trong Bạch Tuyết và bảy chú lùn
Tấm cám
Chiếc rừu của thủy thần

Tuổi Trẻ Cười