Zới Trẻ

Bài ca lỗ của ông Điện Lực

Tuổi Trẻ Cười 03/05/2019 16:00

TTO - Một kịch bản khá quen thuộc, muốn tăng giá hãy than lỗ...

Minh họa: H.Duy
Minh họa: Điền Đô
Minh họa: Điền Đô
Tranh: NOP
Minh họa: B.BA
Minh họa: Tí

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Zới Trẻ

Tin mới nhất