Zới Trẻ

Anti - vaccine và cái kết

Tuổi Trẻ Cười 03/05/2019 12:11

TTO - Phong trào phản đối văcxin (anti - vaccine) có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường, đặc biệt là đối với trẻ em. Họa sĩ biếm Tuổi Trẻ Cười cũng lên tiếng chống lại trào lưu chống văcxin này.

 

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Zới Trẻ

Tin mới nhất