Zới Trẻ

Ảnh vui 29/11: Ai rồi cũng bị... mất dép!

Vũ Nguyễn (tổng hợp) 29/11/2021 16:52

'Mắc gì tha dép người ta đi đâu vậy cô bé?', một dân mạng thắc mắc.

"Mới để chiếc dép ở đây mà giờ lại mất tiêu?!".
Có làm Tề Thiên Đại Thánh thì về nhà cũng bị... mẹ đánh.
Dàn bảo vệ uy tín!
Ở nhà một mình...
Có ai tên Tùng không ạ?
"Lấy cho trẫm một miếng đi sen!".

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Zới Trẻ

Tin mới nhất