Zới Trẻ

Ảnh vui 17/1: Vợ chồng là để bù đắp cho nhau

Vũ Nguyễn (tổng hợp) 17/01/2022 17:50

'Anh chồng bầu thay cho chị vợ à?', dân mạng thắc mắc không ngừng.

"Vừa khít".
Lại đỡ tốn chút mực.
Trình này ở cái tầm nào rồi.
Hâm mộ có thừa mà tài năng có... hạn.
Tôn Hành Giả, giả hành tôn.
Khi tôi nhờ chồng trông con cho mình đi tắm...

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Zới Trẻ

Tin mới nhất