Zới Trẻ

Ảnh vui 15/1: Nghệ thuật là ánh trăng lừa dối!

Vũ Nguyễn (tổng hợp) 15/01/2022 19:20

'Mạng là ảo, lên mạng thì phải xinh, dù bất chấp', một dân mạng hài hước bình luận.

Anh khác hay em khác?
Nhất quỷ nhì ma ngồi bàn đầu vẫn chẳng ngại ăn... vụng!
Cẩn thận vẫn hơn.
Tối qua say quá!
Ai cứu ai?

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Zới Trẻ

Tin mới nhất