Video

'Xóc bài cỡ này mà còn phải đi bán vé số'

Hân 06/05/2020 06:13

Người đàn ông bán vé số cầm bộ bài trên tay liên tục trình diễn kỹ năng và nói: 'Xóc bài cỡ này mà còn phải đi bán vé số'.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất