JavaScript is off. Please enable to view full site.

Vượn cầm điện thoại lướt Instagram như người

Chú vượn sử dụng instagram, vào story lướt qua lướt lại xem clip, ảnh một cách thành thạo khiến nhiều người ngạc nhiên.