Video

Voi con háo hức khi được tắm

Điệp 24/09/2021 18:41

Thấy chủ cầm chiếc chậu ra cho tắm, chú voi con háo hức chạy nhảy xung quanh voi mẹ như một đứa trẻ.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất