Video

Vợ 'quê một cục' khi tưởng chồng gắp đồ ăn cho mình

Điệp 07/05/2021 13:51

Tưởng chồng lấy đồ ăn cho mình, người vợ 5 lần 7 lượt ngăn cản rồi té ngửa vì không hiểu ý chồng.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất