JavaScript is off. Please enable to view full site.

"Vợ ơi! Mau hết bệnh nha"

Xem video, nhiều người hài hước: "Lúc mình ốm cũng chỉ mong chồng yêu thương và dỗ dành như vậy thôi".