Video

Vợ ngồi cười tủm tỉm khi nghe chồng nịnh không trượt câu nào

Đô 30/08/2020 14:30

Cầm điện thoại vờ nói chuyện với bạn, ông chồng liên tục tung ra những lời hoa mỹ cho vợ ngồi sau nghe: "Phụ nữ sinh ra là để đẹp hay còn gọi là trang sức của đàn ông. Mà vợ đẹp thì để cho ai ngắm! Để chồng ngắm chứ để cho ai".

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất