Video

Vợ chồng phối hợp bắt chuột chạy trong nhà

Điệp 24/01/2022 08:23

Người chồng lấy chổi rượt con chuột chạy khắp phòng khách, còn vợ cầm chiếc lồng bàn canh con vật chạy ra ngoài để úp.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất