Video

Vận động viên nhảy cầu tiếp nước bằng lưng ở SEA Games 31

Điệp 10/05/2022 14:10

Ở nội dung đơn nam cầu mềm 1 m SEA Games 31 chiều 9/5, Nguyễn Tùng Dương đã thực hiện không tốt trong lượt nhảy thứ 3 và nhận 0 điểm.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất