JavaScript is off. Please enable to view full site.

Tuyệt kĩ chơi nhạc bằng chén đũa

Nam thanh niên dùng đũa gõ lên các miệng chén, tạo nên những tiếng nhạc khiến nhiều người đi đường phải dừng lại xem.