Video

Tuyệt chiêu dạy con của nghệ sĩ Xuân Bắc

Hân 16/09/2021 10:34

Sau khi phân xử ai đúng ai sai, ông bố Xuân Bắc yêu cầu con trai út nhận lỗi bằng cách khoanh tay, thơm má xin lỗi anh Bi.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất