Video

Từng thành viên vẫy tay, cúi chào lớp học những ngày cuối năm

Hân 28/04/2021 10:51

Chúng ta mất 3 năm cấp 3 để khát khao 4 năm đại học. Chúng ta mất 4 năm đại học để nhớ về 7 năm trung học. Và chúng ta mất cả đời để tưởng niệm về tuổi trẻ của chúng ta.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất