Video

'Từ khi có trend này, mấy cái gương trong nhà sạch hơn hẵn'

Hân 24/05/2020 13:15

Nhiều người hài hước: "Từ khi có trào lưu 'Lau gương biến hình', mấy cái gương trong nhà sạch hơn hẵn".

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất