Video

Trọng tài quật ngã võ sư Thái Cực Quyền chơi bẩn

Nguyên 19/04/2020 08:30

Sau khi xin thua, Trịnh Gia Khoan định lao vào trả đũa đối thủ nhưng bị trọng tài ra tay trừng trị.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất