Trộm bỏ chạy trối chết khi thấy bóng của mình trong gương

Video

Đăng lúc 19:25 | 17-03-2020

Tên trộm phát hiện trong nhà 'có người' vội bỏ chạy trối chết. Tuy nhiên, 'người trong nhà' chẳng qua chỉ là hình ảnh phản chiếu qua gương của anh ta.

CHUYÊN MỤC