JavaScript is off. Please enable to view full site.

Trò chơi ném bóng may rủi "nghiệp trúng ai thì người đó hưởng"

Đám bạn xúm đầu lại rồi tung quả bóng rơi xuống trúng đầu ai thì "người đó hưởng" và cái kết khiến nhiều người phải phì cười.