Video

Trận đấu chưa kết thúc, đối thủ đã xin thua 'phù thủy bida' Reyes

Điệp 15/01/2022 05:24

Đối thủ đã không ngần ngại đứng dậy bắt tay xin thua sau khi thấy 'phù thủy bida' Reyes đưa bi số 9 xuống lỗ ở thế khó, còn điều được bi cái để ăn bi số 10.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất