JavaScript is off. Please enable to view full site.

Tinh tinh giặt quần áo cho chủ gây sốt cộng đồng

Một chú tinh tinh Yuhui 18 tuổi ở Trung Quốc tự giặt áo cho người quản lý suốt 30 phút đang gây sốt cộng đồng mạng.