JavaScript is off. Please enable to view full site.

Thợ chụp hình hôn tay nữ sinh làm mẫu cho khách

Để khách diễn được đúng ý, người thợ chụp hình đã làm mẫu luôn ngay tại chỗ: Bế nữ sinh kế bên, thậm chí là hôn lên tay...