Video

Thí nghiệm tờ giấy mỏng và bài học cuộc sống

Điệp 18/09/2020 22:08

Anh Trần Đức làm một thí nghiệm vui về tờ giấy mỏng, mục đích truyền đạt cho học sinh một ý chí phải biết thay đổi đúng cách để bản thân trở nên mạnh mẽ.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất