Video

Thầy giáo troll học trò: 'Ai ngủ hết rồi giơ tay'

Đô 03/03/2021 08:22

Khi thầy giáo hỏi: "Ở đây! Ai ngủ rồi giơ tay", bất ngờ gần cả lớp đều giơ tay. Thầy giáo liền đáp lại hành động đáng yêu của các trò: "Ngủ hết trơn rồi. Để tay xuống!".

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất