Video

Thấy em ngã hồ bơi, bé gái lập tức nhảy xuống cứu

Hân 04/01/2021 15:35

Thấy em bất ngờ ngã xuống hồ bơi, bé gái lập tức nhảy xuống kéo vào bờ trước khi người lớn kịp nhận ra và chạy đến ứng cứu.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất