Video

Thấy chủ ngồi nhậu, chú chó liên tục khều chân xin đồ ăn

Hân 09/01/2021 12:15

"Xin có miếng thôi mà chủ cứ nói đạo lý hoài" chó said.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất