Video

Thanh niên trêu đùa dai bị 'cậu vàng' nổi quạu cắn

Điệp 25/11/2020 08:20

Hết dùng chân đá rồi lấy tay chọc vào người chú chó, chàng trai bị một phen hú hồn khi con vật nổi quạu nhảy xổ lên người.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất