Video

Thanh niên sáng tạo cây gãi lưng tự động bằng quạt máy

Oanh 30/04/2020 16:20

Dưới sự sáng tạo của chàng trai, quạt máy ngoài việc làm mát thông thường, còn có thêm công dụng mới là...gãi lưng.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất