Video

Thanh niên ôm cua xuồng máy lật úp dưới sông

Văn Điền 03/11/2019 07:30

Nhiều người xem video hài hước: "Cuộc đời là những khúc cua! Ôm cua không nét là thua cuộc đời".

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất