JavaScript is off. Please enable to view full site.

Thanh niên làm vỡ toang ly trà sữa khi biểu diễn bartender

Nam thanh niên bán trà sữa dạo liên tục múa như dân bartender chuyên nghiệp, nhưng một sai sót nhỏ đã làm ly rớt khỏi tay và vỡ nát.