Video

Thanh niên dùng giày thể thao làm khẩu trang chống Covid-19

Oanh 23/03/2020 19:00

Thanh niên có ý tưởng vô cùng táo bạo: Dùng giày làm khẩu trang chống virus Covid-19.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất