Video

Thanh niên đi xin việc kiểu 'bố thiên hạ'

Hân 23/04/2021 13:24

"Chưa làm mà đòi có ăn thì chỉ có nước thất nghiệp quanh năm", một người dùng hài hước khi xem video.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất